Fakta fra Bjørnevatn

Bjørnevatn ble til i 1906

Rallarstatuen i Bjørnevatn ble

avduket 20. september 1987 av Gothar Erikson

Rallarprisen:

Fra Bjørnevatn har vi 6 stk. som har mottatt

Rallarprisen fra Sør-Varanger kommune.

1.-Rafael Hansen 1990

2.- Alfon Jerijervi 1997

3.-Inger Lysfjord Hivand 1998

4.-Roy Jacobsen 2003,

5.-Jostein Eliassen 2009

6.-Kurt Røst 2014

Den første militærbasen etter

krigen lå på Håbeth i Bjørnevatn

Gunnhildkiosken sto oppe i gruvebyen

Alle orginale Egnehjemshus hadde 1 pipe

Busskuret i Bjørnevatn veier 18 tonn

Busskuret ble tatt i bruk 1991

Busskuret ble fredet av Riksantikvaren 2009

Skavhaugkiosken sto på Egnehjemskrysset

Bjørnevatn fikk sitt første Samvirkelag i 1911

Prix som vi ser i dag sto ferdig 2007

Det er 9 store trappetrinn på Prix

Det første Koopbygget på dagens tomt ble ferdig 1967

denne brandt helt ned 2.mai 1990

Rørbua fikk æren av å heise det første norske flagg i et fritt Norge

Folkets Hus ble innviet november 1954

Ellakiosken sto oppe i gruvebyen

Skomakerforetningen til Sverre Jansson lå i Egnehjemsbakken

Bjørnevatn fikk sitt første Postkontor 1909

Bjørnevatn første Postkontor

het i 1909 Grubernes Poståpneri

Bjørnevatn første poståpner het Natalie Hansen

I 1939 sto Bjørnevatn Postkontor der Musikkpavljongen står i dag

Husker ikke hvem som sendte dette til meg,

men dette viser jo litt posthistorie fra Bjørnevatn

Shell bensinstasjon sto ferdig november 1970

Shell bensinstasjon ble revet 2006

Viste du at han som skrev Norges første tippebok het Skogstad og jobbet tidligere ved gruvene i Bjørnevatn

Bjørnevatn idrettslag ble stiftet i 1917

Bjørnevatn idrettslag første kunstgressbane sto ferdig 1988

Bjørnevatn idrettslag andre kunstgressbane sto ferdig 2008

Bjørnevatn idrettslag store hoppbakke

Tunellbakken sto ferdig 1919

Bjørnevatn idrettslag har hatt 

6 flotte hoppbakker i sin tid

 

1.Brynvassbakken

2.Tunellbakken

3.Messabakken

4.Karlsonbakken

5.Knusarbakken

6.Bjørnekollen

Bjørnevatn idrettslag arr. i 1939 muligens det største vinteridrettstevne i klubbens historie

Bjørnevatn idrettslag anlegg heter Bjørneparken 

Bjørnevatn idrettslag klubbhus i Bjørneparken sto ferdig januar 2008

Gruveselskapet A/S Sydvaranger ble stiftet 12.januar 1906

Den første salgskontrakten til A/S Sydvaranger ble underskrevet i 1910

Det første malmtog gikk ned fra Bjørnevatn til Kirkenes 13. juli 1910

Den første malmbåten som forlot Kirkenes med malm het

D/S Bengal og gikk fra Kirkenes i 1910,

men forliste da lasten forskjøv seg

Det verste ulykkesåret ved A/S Sydvaranger var 1915 der 

15 menneskeliv gikk tapt  -7 av disse forulykket i Bjørnevatn

Johan Olsen (Trondhjæm-Olsen)

var Stallmester for gruveselskapet

I 1924 var det ansatt 1240 mann ved gruveselskapet

I 1924 sto veien Bjørnevatn - Håbeth ferdig til bruk

I 1925 utga Bjørnevatn Arbeiderungdomslag en handskrevet avis med navnet Storsalva

I 1939 var det ansatt 1850 mann ved gruveselskapet 

Bjørnevatn Helselag ble stiftet 1916 av Johan P. Furan

Gruvebyens venner ble stiftet 1990

Avstand i meter fra Pavljongen i gruvebyen til Busskuret ved Prix er nøyaktig 500 meter

Grubeveien Frisørsalong startet opp i 2006

Kaffevirksomheten på Prix startet opp i 2007

Finn Fløtten skrev følgende bøker:

Festung Kirkenes og Med et ble alt så lenge siden

Anton Ellefsen var en kjent kar i gamledager og fikk da veien Islosveien oppkaldt etter seg

Odd Håbet var krigsflyger og hans navn

er sydd inn på et teppe på Bodø flymuseum

                                    Hvor i Norge bodde "Tjusar-Pelle"

                                    Hvor i Norge bodde "Koop-Anders"

                                    Hvor i Norge bodde "Snøfte"

                                    Hvor i Norge bodde "Urmakern"

                                    Hvor i Norge bodde "Lygar-Hans"

                                    Hvor i Norge bodde "Greven"

                                    Hvor i Norge bodde "Blekingen"

                                    Hvor i Norge bodde "Krutt-Ola"

                                    Hvor i Norge bodde "Trondhjæms-Olsen"

                                    Hvor i Norge bodde "Munchhausen"

                                    Hvor i Norge bodde "Sterke-Jens"

                                    Hvor i Norge bodde "Gulltann"

                                    Hvor i Norge bodde "Ingeniøren"

                                    Hvor i Norge bodde "Blekkbox"

                                    Hvor i Norge bodde "Selloloid"

                                    Hvor i Norge bodde "Islosen"

                                    Hvor i Norge bodde "Kork-Jens"

                                    Hvor i Norge bodde "Lønnings-Karlsen"

                                    Hvor i Norge bodde "Døperen"

                                    Hvor i Norge bodde "Fett-Hans"

                                    Hvor i Norge bodde "Stivfot"

                                    Hvor i Norge bodde "Troll-Per"

                  Hvor i Norge hadde vi Ellakiosken   

                  Hvor i Norge hadde vi Gunnhildkiosken

                  Hvor i Norge hadde vi Maiakiosken

                  Hvor i Norge hadde vi Janssonkiosken

                  Hvor i Norge hadde vi Skavhaugkiosken

                  Hvor i Norge hadde vi Festiviteten

                  Hvor i Norge hadde vi Snekkerbua

                  Hvor i Norge hadde vi Borsmia

                  Hvor i Norge hadde vi Rørbua

                  Hvor i Norge hadde vi 1 vanntårn for Damploken

                  Hvor i Norge hadde vi Jansson skomakerforretning

                  Hvor i Norge hadde vi "By-elektro"

                  Hvor i Norge hadde vi Folkekjøkken

                  Hvor i Norge hadde vi Rallarn Pub

                  Hvor i Norge hadde vi Lønningsbil

                  Hvor i Norge hadde vi Gammel koopen

                  Hvor i Norge hadde vi Ny Koopen

                  Hvor i Norge hadde vi en Skuffel-okse

                  Hvor i Norge hadde vi en Kullsilo

                  Hvor i Norge hadde vi en Stallmester

                                                          Hvor i Norge har vi Wesselbakken

                                                          Hvor i Norge har vi Tunellen

                                                          Hvor i Norge har vi Gruvebyens-venner

                                                          Hvor i Norge har vi Skjæringa

                                                          Hvor i Norge har vi Pall 10

                                                          Hvor i Norge har vi Grevensvei

                                                          Hvor i Norge har vi Flåtedammen

                                                          Hvor i Norge har vi Storsteinen

                                                          Hvor i Norge har vi Islosveien

                                                          Hvor i Norge har vi Finnbakkåsen

                                                          Hvor i Norge har vi Villaveien barnehage

                                                          Hvor i Norge har vi Stigerveien

                                                          Hvor i Norge har vi Villaveien

                                                          Hvor i Norge har vi Bjørnekollen

                                                          Hvor i Norge har vi Barents Expressen

                                                          Hvor i Norge har vi Stull Hansensvei

                                                          Hvor i Norge har vi Tunellbakken

                                                          Hvor i Norge har vi NAV

                                                          Hvor i Norge har vi Knusarbakken

                                                          Hvor i Norge har vi Ettatippen

                                                          Hvor i Norge har vi Pall 17

                                                          Hvor i Norge har vi Karlsonvannet

                                                          Hvor i Norge har vi Stallbakken

                                                          Hvor i Norge har vi Gammelknusarn

                                                          Hvor i Norge har vi eget Pukkverk

                                                          Hvor i Norge har vi Selskapsjordet

                                                          Hvor i Norge har vi Gartnerjordet

                                                          Hvor i Norge har vi Sundquistjordet

                                                          Hvor i Norge har vi Luftbrua

                                                          Hvor i Norge har vi Egnehjemsbakken

                                                          Hvor i Norge har vi Gruvebyen

Hvor i Norge har vi den største malmgruva

Hvor i Norge har vi den nordligste jernbane

Hvor i Norge har vi den nålevende største skytterbas

Hvor i Norge har vi en Pavljong med Løkkuppel

Hvor i Norge har vi en Rallar på sokkel

Hvor i Norge har vi en Marsjgeneral

Hvor i Norge har vi en steinknuser med navn Anders

Hvor i Norge har vi en Bjørnepark

Hvor i Norge har vi en Andedamm

Hvor i Norge har vi en Knusarhaug

Hvor i Norge har vi en grabbskei til busskur

                                   Hvor i Norge har vi et Bedehus

                                   Hvor i Norge har vi et stupebrett på Husvannet

                                   Hvor i Norge har vi et Kattungvann

                                   Hvor i Norge har vi et idrettslag med fork. B.I.L. eller BIL

                                   Hvor i Norge har vi et Egnehjem

                                   Hvor i Norge har vi et fredet busskur

                                   Hvor i Norge har vi et Folketshus

                                   Hvor i Norge har vi et veikryss med navn Håbet

                                   Hvor i Norge har vi et Ungdomskorps

              Hvor i Norge har vi hatt svingskive for loken

              Hvor i Norge har vi hatt BIL-brakka

              Hvor i Norge har vi hatt korpsmusikk før 1926

              Hvor i Norge har vi hatt et flerseters utedo med navn 4711

              Hvor i Norge har vi hatt Vekta

              Hvor i Norge har vi hatt Linbane

              Hvor i Norge har vi hatt jernbane siden 1910

              Hvor i Norge har vi hatt brakke 22

              Hvor i Norge har vi hatt ei lasteskuffe med navn Marion

              Hvor i Norge har vi hatt Kunstgressbane siden 1988

              Hvor i Norge har vi hatt Heleselag siden 1916

Hvor i Norge har vi bare 3842,5 meter (luftlinje) til den russiske grensen

Hvor i Norge er det tatt ut mer enn 500 mil.tonn stein fra gruva

Hvor i Norge ligger Lukkassen

Hvor i Norge kjørte vi dumpere (truck) på 175 t.

Hvor i Norge kan vi ha snestorm på 17.mai

Hvor i Norge har vi Prix, post, tipping, kafe og NAV i samme bygg

Hvor i Norge avholdes Sparkefesten

Hvor i Norge hadde vi en gruvetunell som

rommet over 3000 mennesker høsten 1944

 

Hvor i Norge sier de "Ka ti klokka"

Selvsagt bare i Bjørnevatn!