Tidsperioden

1906-1944

Tunellbrakka sommeren 1907 Denne ble bygd vinteren 1906-1907

Er dette det første bilde tatt i Bjørnevatn???

Brakka ble satt opp i forb. med tunell og jernbaneutbygging fra Kirkenes til

Bjørnevatnen. Tunellen går til høyre, rett rundt svingen. Et fantastisk bilde av

et hus som har huset mere folk enn de fleste husene i Bjørnevatn i

tidsperioden 1907-1955. Her bodde rallaren med flere kokklag, her ble barn født,

her levde de, her døde de. Nordmenn, svensker, finlendere, tyskere og russere

har alle bodd her. Her ble også det første musikkorps startet etter krigen.

"Tunellmusikken" spilte enda mens russerne var her.

Et rom i brakka ble også benyttet noen vintre først på 1950-tallet til sekretæriat for

Bjørnevatn idrettslag under de store hopprenn som var på denne tiden.

Tunellbakken lå til venstre for veien vi ser. Til høyre går traseen til jernbanen,

skinnene er ikke lagt ferdig på dette bilde, og det ser ut som massen som

taes ut av tunellen blir benyttet til jernbanetraseen.

Bilde utlånt av Arild Edvardsen

Dette bilde er tatt vinteren 1908 fra gruvebyen og ned mot tunellen

Vi ser hest og slede med noen mennesker, rett ned ser vi Tunellbrakka og til

høyre ser vi jernbanetraseen som er utsprengt. Dette kan være noe av det

eldste bilde som er tatt i Bjørnevatn. Legg merke til stolpene som er

satt opp noe som kan bety at det går ei elektrisk linje ned til Tunellbrakka,

muligens videre også. I dag er traseen hesten står på en godt brukt tursti,

og skogen som ikke er på bilde er nu delvis tynnet ut.

Bilde utlånt av Arild Edvardsen

Gruvebyen

Bjørnevatn før 1920

På disse husene er det 2 skorsteiner, og to vinduer oppe, mens husene i Egnehjem

hadde bare 1 skorstein, og vindu oppe, så bilde antaes med sikkerhet å tilhøre

gruvebyen. (øverste del av Bjørnevatn)

Mener bestemt at bilde er tatt i Nordenstensveien og sydover fra krysset til

Islosveien. Jernbanen går til venstre for veien.  

Bilde utlånt av Grenselandmuset

Gruvebyen

Dette er det første Samvirkelag i Bjørnevatn og lå på østsiden av jernbanen, ikke langt fra dagens undergang

Dette bilde og det under er tatt før Linbanen ble til.

Mulig dette er starten på byggingen.

Vi ser samvirkelaget, kopen til høyre 

Gruvebyen

Gruvebyen ca. 1925

Bilde utlånt fra Leif Knutzen

Gruvebyen

Dette bilde har florert på internett med mange spørsmål om tiden

Bilde er tatt i Gruvebyen fra Samvirketomta og ned Nordenstensveien.

På bilde ser vi Ella-kiosken, Ella var datter av Stensland som siden ble bestyrer på  

Koopen i Bjørnevatn. Vet med sikkerhet at kiosken var i bruk før 1928, så jeg tipper at dette bilde er tatt mellom 1923 og 1928

Vi ser i forkant masse stein og det kan tyde på at tomtearbeide til det nye Koop er

begynt. Bildet viser at flaggene er oppe så mulig det er 17.mai, men det var heller ikke

uvanlig å flagge når ledelsen til A/S Sydavaranger kom på besøk

Gruvebyen

På dette bilde er ikke huset til Edvard Rognmo med, det kom opp der Pavljongen står i dag, 

så dette er nok fra midten av 1930 årene. Det store hvite huset var "Festiviteten"

Vi ser skolen og lærerboligen bak til venstre. Dersom en ser godt etter så ser en Maia-kiosken

til høyre for Festiviteten. Maia-kiosken var forløperen til Gunnhild-kiosken

Bilde er fra Gruvebyen i Bjørnevatn og tatt ca. midten av 1930 årene

Bilde utlånt av Knut Pettersen

2 bilder fra Martin Seljemos arkiv

Mina Strøm og datteren Maia Kristiansen som hadde Maia-kiosken

Martin Seljemo til venstre. De andre på bilde er ukjent. Bilde tatt i 1937

Ragna og Arthur Seljemo med sin Chervolet

Bilde tatt 1938

Gruvebyen

Det store huset nærmest toget ble bygget av Postmester Edvard Rognmo, og inneholdt 

postkontor og leiligheter.Det er samme tomt som pavljongen står i dag.

Det andre store huset bak er Festiviteten på samme tomt som Folkets Hus står i dag

Skolen og lærerboligen bak

Bilde utlånt fra Grenseland museum Kirkenes

Gruvebyen

Et bilde som er tatt første del av 1930, og slik at vi ser nordover fra Knuserhaugen,

mot skolen og Nordenstensvei, Koopen til høyre. Helt bak midt på bilde står Folkets Hus på

vei ned mot Tunellen. Folkets Hus ble bygget og eid av Grubenes Arbeidsmandsforeningen avd.44,

mens Festiviteten som stod der Folkets Hus står i dag eides av Sydvaranger og tilhørte funksjonærene på A/S Sydvaranger. Det var slik at gikk ungene på Folketshus så kunne foreldrene bli nektet arbeide på Sydvaranger, da de mente Folkethus var styrt av komunistene.

Vi må huske at det var tøffe tider den gang.

Bilde utlånt av Alf Andersen

Bilder fra Roald Johansen, 

denne gang før krigen

Anders Johansen (Koop-Anders) var en kjent og aktet person,

som tidlig skjønte at transport var lønnsomt. På bilde her driver han på med hest,

og fraktet på denne måten varene til koopen i Bjørnevatn.

Dette var nok en kald jobb da gradestokken ofte sto til -30-40.

men Anders forsto å kle seg riktig. Senere kjøpte han både drosje og lastebil.

Bilde er tatt på Kirkenes, og varene på sleden skulle helt sikkert kjøres til koopen i Bjørnevatn.

Koopens bakside

Bilde er tatt en vinterdag på 1930-tallet og viser baksiden av koopen i gruvebyen.

Husene vi ser lengst bak er på andre siden av lina (jernbanen)

Her er Anders Johansen i egen bil på Kirkenes.

Anders drev med drosjekjøring før krigen.  

Bilde er tatt i perioden 1930-1944,

og vi ser her pipene på Dampsentralen i bakgrunnen

Anders Johansen her med kona Olga og sønnen Edvin bak og Roald fremme.

Denne bilen tilhørte Fjeld på Kirkenes. Bilde tatt sist på 1930-tallet

På baksiden av dette bilde står det faktisk 1926, og det vi ser er 17.mai toget som

går forbi funksjonærboligene som lå på østsiden av jernbanen oppe i gruvebyen.

Flagget går først, så kommer musikken

Dette bilde kan være fra høsten 1929 da NY-Koopen ble innviet.

Vet at det ble feiret kraftig med hornmusikk og sang

Her en masse mennesker samlet bak koopen, mulig det var en kaffekopp å få

Anders Johansen hadde leilighet i andre etage på koopen, men her skal han

på utflukt med koopens egen lastebil.

Vi ser både kaffekjele og ryggsekker på lasteplanet.

Mulig det er koopens egne ansatte som blir tatt med på tur. På denne tiden var det ikke mange veier å kjøre på. Stigen vi ser mot veggen kan være en brandstige.

Denne lastebilen er en Ford 1945-modell som Anders kjøpte brukt fra

Kirkenes i 1948-49. Med denne kjørte han sand til A/S Sydvaranger

og andre som trengte hans tjenester. Sand ble fraktet fra Sandnes til

Bjørnevatn med linbane før krigen, men denne ble delvis sprengt og

ødelagt av tyskerne. Etter krigen ble det bare lastebiler og ei ny æra var begynt.

Enorme sandmengder har gått til oppbygging av verket, samt private entrepenører

Sommeren 1949 var red. påsitter med nettopp denne bilen, og jeg husker at jeg

måtte ha egen matpakke med som alle andre arbeidsfolk

--------------------------------

Kopen

Bjørnevatn Samvirkelag ble startet i 1911 med 39 medlemmer,

og het den gang Bjørnevand kooperative Indkjøbslag.

Aksjekapitalen var på 500 kroner.

Denne flotte bygningen ble ferdig etter 10 års byggetid, sto ferdig 1929 og brent høsten1944.

Det var på samme tomta at Kopen kom opp etter krigen også

Legg merke til Linbanen i bakgrunnen. Den gikk helt ned til Sandnes,

over fjorden der kibbene ble fylt med sand som den tok med seg tilbake til Bjørnevatn

Bilde må være tatt før 1939, etter 1939 kom det opp et

tilbygg på østre side som bla. ble brukt til skole

Bilde utlånt av Knut Pettersen

 

Her ser vi mot garn og sko avd.

legg merke til storovnen til venstre

Året er 1930

Her ser vi mot glass og stentøy avd. -til høyre kolonialen.

Bak på bilde nr.2 står det følgende:

Haldis Holthe, Anders Gundersen, John Stensland, Per Wikeland og Karl Killengren

Denne ble satt i brann av tyskerne 1944 og det tok 8 år før Ny-kopen kom opp i 1952 på samme tomt. På 1960 ble denne for liten og nytt bygg ble byget på Selskapsjorda

i tiden 1966-1967. Også denne ble brendt i 1990

Bilde er utlånt av Alf Andersen

Kopen brenner.

En trasig sak, men nytt bygg kom raskt på plass, siden kom det en ny utvidelse som sto ferdig november 2007

Her er bilde fra brannen i mai 1990

Bilde utlånt av Martin Seljemo

----------------------------

Gruvebyen

Parti fra Gruvebyen

Bilde kan nok være fra samme tidsperioden som det ovenfor.

Direktørboligen i forkant. Alt dette ble brent oktober 1944

Bilde utlånt av Grenselandmuset

Ny butikken til Johannes Sjøkvist     

Bjørnevatn Ekvipering

Herre og dameartikler       

På trappa står fra venstre:

Lita Sjøkvist, Emil Sjøkvist, Amanda Iversen, Johannes Sjøkvist og

Harry Petterson. Johannes er da bestefar til Ture, Svein og Eli Sjøkvist.

Bilde utlånt av Hilde Aunan Tessem, Bodø

Her ser vi fra sko avd. til Johannes Sjøkvist

Fra venstre: Amanda Iversen, Lita Sjøkvist,

Johannes Sjøkvist og Harry Petterson

Bilde utlånt av Hilde Aunan Tessem, Bodø

1940

Bilde tatt vinteren 1940 og viser det gamle Folketshus der garasjene står før en

går ned mot tunellen

Dama vi ser på bilde er Svanhild Johansen og er akkurat hjemkommet fra en skitur

 

Da tyskerne kom tok de med en gang i bruk salen her, og innrettet seg så

godt de kunne. Disse familiene bodde her vinteren 1940: Karlot Johansen,

Birger Eriksson, Andreas Sundquist, Kalle Sundquist

Bilde er utlånt av Steinar Iversen.

Bjørnevatn 1940-1944

Unike bilder fra Rune Rautio, samlet inn i Tyskland    

Bilde viser sørlige del av gruvebyen Bjørnevatn og er tatt fra Fjellveien

og nordover mellom 1940-1944. Lengst bak er Tunellbakken, så er det

Folketshus, der alle garasjene ligger i 2013. Legg merke til den rette skjæringen

i fjellet, det er jernbanen til Kirkenes.

Brakke 5. ligger som nr.2 fra høyre, så ser en Posthuset, det hvite er Festiviteten

Brakke 7. ligger nærmest midt på bilde, det neste til høyre er (lite hus)

er folkebadet så til venstre ligger

Brakke 8, så brakke 10. Brakke 9. ligger til venstre for Festiviteten så er det Brakke

Bilde tatt 1940-1944 fra haugen ovenfor dagens Pavljong og ned mot

gruvebyen i Bjørnevatn. Den gule bygningen midt på bilde er Posthuset

(bygd av Edvard Rognmo bestefar til Nils Edvard Olsen).

Pavljongen står faktisk på tomta til Posthuset som ble brent under krigen.

Bak Posthuset var ”Maia-kiosken”

Den store hvite bygget er ”Festiviteten” (Folkets hus i dag) og til venstre

litt i bakkant ser vi lærerboligen med skolen litt lengre bak til venstre

Dette er ”Messa”

Her var det matservering for funksjonærene/arbeiderne ved gruvene i Bjørnevatn,

spesielt ungkarer som ikke hadde muligheter for matlaging der de bodde,

her var også rom for utleie. Bygget lå til venstre for dagens sentralverksted,

eller snekkeriet som er der i dag. ”Messa” ble brent i høsten 1944 og etter krigen

kom det opp en enebolig som står der også i 2013. Ser en til høyre ved gjerdet

går det en liten vintersti opp til en hoppbakke som ble kaldt Messabakken,

den er skjult av huset. Etter krigen ble det laget et Vannbasseng bak fjellet og

det gikk en sommervei helt opp. Vannet ligger der også i dag, men brukes ikke som

vannbasseng lengre. Det ble også bygget en stor trafostasjon opp etter samme vei,

og i dag er det bygget en helt ny trafostasjon enda lengre opp mot vannbassenget

som vi kaller det på folkemunnen. Messabakken ble brukt hver dag gjennom hele

vinteren til skihopp og andre aktiviteter gjennom hele 1940 tallet og 1950 tallet.

Bilde må være tatt mellom 1940-1944 da en ser en tysk soldat på bilde

Anne Høyer Ambles bilde

Bilde tatt utenfor et Egnehjems hus før krigen 

Fra venstre bak:

1.ukjent, 2.Anne Høier, 3.ukjent, 4.Kari Solberg, 5.ukjent,

6.Terje Solberg, 7.Odd Halvorsen

midterste rekke: 1.ukjent, 2.ukjent

foran på huk: 1.Unni Pettersen, 2.ukjent

Her kommer et bilde fra Roald Johansen i Bjørnevatn

Fra venstre: Roald Johansen, Arne Petter Eriksen,

Tharald Tharaldsen og John Tvedt.

Bilde tatt 1942 av en tysk soldat som var stasjonert i Bjørnevatn

Orginalbilde tilhører Tharald Tharaldsen.

Tor Erling Eriksen har sendt oss dette bilde

Hvem ser vi her?

Red. tror bilde kan være tatt på Kirkenes

Kopiering av bilder og filmer som ligger på disse sidene er forbudt uten eier samtykke

 

karoest@online.no