1.ukjent, 2.Anne Høier, 3.ukjent, 4.Kari Solberg, 5.ukjent,

Bilde tatt 1942 av en tysk soldat som var stasjonert i Bjørnevatn 

Tidsperioden

1944-1980           

Gruvebyen 1944           

Slik så gruvebyen ut etter at tyskerne trakk seg tilbake etter 4 års herredømme

Foto: Håkon Hesseng

Fra Martin Seljemo arkiv

Ungdommen i Bjørnevatn sist på 1940-tallet og først på 1950

Fra venstre: Terje Dahlberg, Kitty Stunes, Kolbjørn Olsen, Anne Høier, 

Aud Sneve, Martin Seljemo og Solfrid Rokstad

Bilde tatt på Egnehjemskrysset rundt 1950

Fra venstre ser vi to ukjente gutter, men nr.3 er Frank Stunes, nr.4 er Torbjørn Rognmo,

nr.5 er Ture Sjøkvist, nr.6 ukjent pike nr.7 er Ivar Johnsen, nr.8 ukjent.

 

Rett bak ser vi huset Alfred Thoresen bodde i før familien flyttet til

Nordenstensveien oppe i Gruvebyen.

Til høyre ser vi huset til Sverre Jansson som også rommet et

skomakerverksted i kjelleren. Legg merke til lysstolpen bak Ivar Johnsen.

Stolpen var et samlingspunkt for litt folkesnakk, her ble kinoplakaten hengt opp,

og her sang småguttene mot litt betaling. Alf Samuelsen fikk 2-5 øre pr.sang.

Ulf Skare sang alltid "Ola diger heter han" begge temmelig pop på den tiden.

At de voksne betalte for å høre guttene synge var vel også for å glede guttene.

Gruvebyen                

Parti av Gruvebyen

Her ser vi at veien går forbi skolebrakka, og over jernbanen, 

så bilde er tatt før "Luftbroen" ble bygget, ca.1948-1950

Vi ser også jernbanevogner bak skolebrakka.

Koopen er ikke byggd, men trønderbrakka står

Bilde utlånt av Leif Knutzen

Ungdom i Bjørnevatn på 1950-tallet

Fra venstre:

Sten Nilsson, Randveig Olsen, Bjørn Stene Olsen og Randi Solberg

Bilde tatt nedenfor Skavhaug-kiosken

Bilde er nok tatt ca.1953

Fra venstre:

Ukjent, Erling Fløtten, Ulf Skavhaug, Arne Petter Eriksen,

Simon Finnøy, John Tvedt, Terry Letho, Viggo Nilsson 

Sirma-banen

Gartnerjorda i dag

Fra venstre:

Hermod Andersen, Alfon Jerijervi, Erling Fløtten, Bjørn Stock,

John Tvedt og Rolf Johansen.

Bilde er tatt ca.1952-1953 på banen der boligfeltet Gartnerjorda ligger i dag

Bilde viser sirena som sto i stolpen, den som varslet alle

unger om at det var forbudt å være ute etter kl.19.00

Foto:Kurt Røst

Det var denne som skremte ungene inn når kl. var 19.00

Fløyta står den dag i dag på Egnehjemskrysset,

og ble montert opp ca.1951 av Birger Limstrand og Roald Johansen

Egnehjem

Parti av Egnehjem ca.1950-1954

På dette bilde ser vi Gartnerjorda og den gamle fotballbanen nærmest

med Jetta huset, og skiftehus for idrettslaget til høyre.

Mener å se "B.I.L.brakka", og da snakker vi om tidlig

på 1950-tallet. Selskapsjorda er heller ikke utbygd.

B.i.l.-brakka 1.mai 1953

2 bilder fra Tharald Tharaldsen

Bilde er nok tatt 1.mai ca.1953

For oss som har levd ei stund så husker vi "Bilbrakka"

Navnet kom av at det var Bjørnevatn Idrettslag som satte denne opp ca.1948

på dugnad. Osval Hansen var bygningsjef for dugnadsgjengen.

Her feiret vi både 1.og 17.mai, samt juletrefest, dans og kino.

Brakka ble også benyttet til bryting og boksing og jeg husker to instruktører

Edmund og Oskar Ellefsen. Gymnastikk og lek gjennom hele vinteren var det også

På bilde ser vi Kirsten Thrane, Eve og Unn Olsen, Gunnar Bakkeslett,

Trygve Hansen, Johan Trasti og Erling Marken. Er det andre som kjenner seg igjen?

Bilde er nok fra samme år som det ovenfor og viser oppmarsjen til feiringen av 1.mai

Ser en i bakgrunnen så kjenner vi igjen Finnbakkåsen med husene

til Finnbakken og Løvland

Bilbrakka lå vel omentrent der trappa til PRIX butikken ligger i dag

Folketshus

Fra Martin Seljemo arkiv

Her er de første spatak for et nytt samfunnshus i Bjørnevatn

Bak ser vi "Vekta" på jernbanen, brakka bak lastebilen var posthuset helt til

Folketshus sto ferdig. Til høyre for brakke ser vi Bjørnevatn Brannstasjon.

Bak lastebilen står faktisk ei lita skuffe på belter som holder skeia oppe.

Bilde må være tatt 1952-53

Folkets-Hus ble innviet kl.20:00 lørdag 27.nov. 1954

Dette var det nye kulturhuset i Bjørnevatn med kafe, stort dansegulv, kino, scene for musikk, teater og sang.

I kjeller var foruten moderne toaletter, dusj og sminkerom

Her trente også idrettslaget, boksing, bryting, gymnastikk,

og lett løping

Foto: Tharald Tharaldsen

Her ser vi innvielseskomiteen, altså den aller første komite på et nytt Folketshus

Fra venstre: Martin Seljemo, Ragnar Berg, Reidar Sundquist, Inge Paulsen

Foto: Tharald Tharaldsen

Signe Pettersen er her den første kokka i den nye storstua til Bjørnevatns befolkning

Det var hun med flere som matet alle gjestene vi ser på neste bilde

Foto: Tharald Tharaldsen

Her var det mange prominente gjester

Foto: Tharald Tharaldsen

Så til slutt dans til et av Bjørnevatn flotte danseband Snappy Swingers

Et meget etterspurt dansband på den tiden

Litt artigt å tenke på at her har storfolk som Einar Gerhardsen og hans sønn

Rune holdt tale, Gro Harlem Brundland både talte og danset. red.

Bjørnevatn 1954

Fra John Helseth har vi fått 5 bilder fra 17.mai feiringen 1954

Fotograf: Jan Morten Helseth

Her ser vi at skoletomta ikke er ryddet og stelt, så alt tyder på at året er 1954.

Det var denne våren "Ny skolen" ble innviet etter flere år på skolebrakke på

øversiden av jernbanen 17.mai toget kommer ned det vi i dag kaller"Snarveien"

Uniformene til korpset stemmer med årstallet, og dette var uniformer fått

fra et korps sydpå.Vi ser skolebestyrer Nic. Vorren til venstre, og herren

i lys frakk er Alfred Steinmo.

Flaggbærer her mener jeg er Bjørn Stock eller John Tvedt?

Her kommer pikespeiderne 1954, og red. kjenner igjen:

Aud (Kjølnes) Kurthi, Kirsten (Limstrand) Andersen, Wenche Robertsen,

Evy (Rognmo) Bergheim, Sissel (Thrane) Leikanger,

Maiken Andreassen, Grete (Tharaldsen) Larsen og Evy Olsen

Kolbjørn Sivertsen kjenner igjen Per Kristian Pettersen, 

Åge Johansson, Thor Pettersen og Agnes Stock

Fanebærer her er Ole Olsen, vi ser også Ronald Limstrand, Gunvald Antonsen,

Svein Pettersen, Kjell Andberg, Kjell Pettersen, Frank Stunes,

Marie Svendsen og Frid Sundquist

I denne klasse gikk også red. av 9910Bjørnevatn, men hvor er han?

Gruvebyen

Parti av Gruvebyen

Bilde er tatt ca. 1955 da Folketshus står ferdig på dette bilde.

"Luftbroen" er på plass, den gamle og den nye skolen står her, samt kopen.

Vi ser brakka på øversiden av jernbanen, og vi ser lagerbrakka til Sydvaranger,

ved skolebrakka. Vi ser at toget er på vei til malmsiloen

Nærmest til venstre ser vi tennisbanen inngjerdet

Bilde utlånt av Grenselandmuset

Her er 5 nye bilder fra John Helseth

17.mai feiringen i tidsrommet 1955-1958

Fotograf: Jan Morten Helseth

Her spiller korpset før starten utenfor "Ny skolen" og som

vanlig hadde Bjørnevatn Ungdomskorps mange tilhørere

Bilde her er tatt i bakken nedenfor skolen.

Politimannen til høyre er Gullik Iversen, mens politimannen til

venstre muligens er Harald Øberg.

Vi ser Nic. Vorren med duskelue, og Nils Gamnes som korpsets dirigent

Lærerinne Astrid Restad, og gutten nærmest er Bjarne Bakkeslett

Dette bilde er tatt på Egnehjemkrysset, i huset vi ser bodde Ola Fløtten

Vi ser her Kåre Hansen bærer flagget, og han tilhører Bjørnevatn Mannsangforening,

i mellom ser vi også trekkspillkongen Odd Halvorsen, bak kommer Bjørnevatn Ungdomskorps

Lengst til høyre går Tor Ellefsen. Damen nærmest er Lotte Helseth

Her ved sang og musikk-pavljongen, taler ukjent, men av musikerne kjenner

vi igjen dir. Nils Gamnes, Roger Trasti, Mangor Pettersen, Roald Aas,

Bjørn Jacobsen og Sverre Johansson

Bilde her er fra første del av 1950-tallet og viser fra venstre:

Erol Stunes og Åsmund Røst

Bilde utlånt av Halvard Waatsveen

Gruvebyen

Parti av Gruvebyen

Bilde må være tatt i tidsrommet 1954-1960 fra samme vinkel,

men vridd litt mot venstre da vi ser snekkerbua og kull-silo

Gruvebyen begynner å ta form etter krigens rasering,

Slik ser det ut etter oppbyggingen etter krigen                   

Parti av Gruvebyen, men årstall ca. 1955

På dette bilde ser vi at sang og musikk Pavljongen er bygd,

vi ser også at lærerbrakka er med.

Parti av Gruvebyen tatt ca.1955

Vi ser vekta til A/S Sydvaranger, unkarsmessa er på plass, butikken til

Emil Sjøkvist som senere ble vaskeri. Lærerbrakka ved siden av skolen

ser vi også. Jørgen Olsens hus som senere brandt ned er også med helt til

venstre. Sang og musikk Pavljongen er ikke bygd på dette bilde

Noen må da vite årstallet?

Bilde utlånt av Grenselandmuset

Frank Jakob Hedman

Bilder fra Stull Hansens vei, våren 1956

Fru Hedman til venstre, så Bodil Pettersen som forlater selskapet i protest,

mens Bjørn Pettersen, Odd Arne Nilsen og Frank Jakob Hedman ser på.

I det hvite huset bak bodde Harald Pettersen og Sverre Johansson (Jonte)

Det er Eroll Hedman som ligger i vogna til venstre

Fra venstre: Lill Pettersen, Lisbeth Isaksen, Bodil Pettersen og Sissel Stene Olsen

Pikene på vift

Fra Kolbjørn Sivertsen har 9910 fått dette flotte bilde av

"Jentan i Bjørnevatn" sist på 1950-tallet

Fra venstre: Gunn Sivertsen, Ukjent, Ukjent,

Anne-Lise Langseth, Greta Pettersen

Gutta på tur

Bilde utlånt av Kolbjørn Sivertsen

Bilde er fra Thoresen-hytta ved Harefoss mulig sist på 1950-tallet

Fra venstre: Hans Evensen (Bobby) Jacob Kværnland,

Kjell Thoresen, Svein Sjøkvist, Alf Winther og Knut Paulsen i bar overkropp

Seks gutter på Pavljongen, årstall?

Årstall må være rundt 1960 ???

Fotograf ukjent

Bilde utlånt av Grenselandmuset  

På dette bilde ser vi at Vekta, og brakka ved jernbanen står, og skolen malt gul.

Antar dette er slutten av 1950-tallet

Åslaug Blix var ei tøff dame. Hun hadde en finger med i alt foreningsliv i Bjørnevatn, 

Her er hun i gang med skirenn for guttene i gruvebyen året er ca.1957

Fra venstre: Alf Marius Brandzegg, Jan Tro, Jan Norum, Kjell Kurthi, Karl Sture Norum,

Erol Stunes, Åsmund Røst og Svein Henriksen

Bilde utlånt av Åsmund Røst

Parti fra Øvre gruvebyen opp mot Sydvaranger  

Øvre del av Gruvebyen.

Bilde er tatt på samme tid som bilde ovenfor da det enda var

tennisbane i Bjørnevatn, se gjerdet til venstre.

Kan se at veien går mot "Luftbrua"

Bilde utlånt av Grenselandmuset

 Parti fra Egnehjem

Et Egnehjemshus, men hvilket årstall?

Egne hjem ble ikke brendt under krigen og mange av husene

er i dag modernisert. Bilde må være tatt på 1950 tallet

Bilde utlånt av Grenselandmuset

May Ellefsen Cable som bor i Amerika,

har sendt oss bilde fra sin tid i Egne Hjem

Fra venstre ser vi Agnes Stock, Ann Thoresen og Årid Lysfjord

Bilde tatt i det herrens år 19?????

Egnehjem

Dette bilde er tatt på Egnehjemskrysset

Nr.2 fra venstre er Viktor Langseth, nr.3 er Tor Skavhaug,

og helt til høyre er Molly Sandnes, men hvem er de andre,

og når er bilde tatt?

Vi kan i bakgrunnen skimte lærerboligen og Fløttenbrakka.

her bodde Ola Fløtten med fam. vi skimter så vidt Skavhaugkiosken

Bilde utlånt av Betty Skavhaug

------------------------------------------------------------------

Tippekupong 1955

Slik så tippekupngen ut i det Herrens år 1955

Morten Salmi fant denne etter sin far Reidar

Bilder fra John Helseth

A/S Sydvaranger tok godt vare på sine ansatte og sørget også for

drikkevann til alle i Bjørnevatn

Dette er bilder tatt ved vannbassenget ved "Messabakken"

Vi ser tippen i bakgrunnen, og vi kjenner igjen nøyaktig sted for dykkingen

Vi ser tippen i bakgrunnen, og vi kjenner igjen nøyaktig sted for dykkingen

Bak ser vi Alfred Andersen fra bygn.avd. så ser vi Ingemand Lysfjord

(egentlig ved elektroavd.) som hjelpemann til dykkeren som

vi tror er Reidar Johansen. Harald Lysfjord mener at Ingemand var

fast hjelper til Reidar under dykking

Flere bilder fra John Helseth

Egnehjem 1957-1958

Bilde av Skavhaugkiosken har vært etterlyst her tidligere,

og endelig kom dette

Vi ser her Lotte Helseth og John Helseth med kiosken i bakgrunnen.

Det sitter en gutt på trappa til kiosken

Nybrottsveien ca.1957-1958

NybrottsveienArtig bilde da garasjene vi ser er borte,

og nytt flott hus kommet i stedet.

Vi ser huset til Arne Sommer og Sverre Jansson,

samt lærerboligen til venstre

Fra en danseskole på Malmklang ca.1957

I forgrunnen Solveig Brekke og John Helseth, et stilig par!

17.mai Bjørnevatn 1957

Fra Tharald Tharaldsen har 9910 fått dette bilde

som viser både hornmusikken, damekoret og mannsangen

Folketshus til venstre og Gunnhildkiosken i bakgrunnen

Nybrottsveien Sandnes        

For de som kjører Nybrottsveien nede på Sandnes så viser bilde hvordan

det så ut først på 1950-tallet. Ikke mange hus å se her, men vi ser Skårviks

lille verksted (står på Strand i dag) og Lundgrens kafe til venstre ved krysset.

Helt til venstre skimter vi fjøsen til Øberg, så midt på bilde huset til Persen,

til høyre huset til Noste. De tre husene i Nybrottsveien ble bygd av brødrene: Mattis Olsen, Mikkel Olsen og Einar Jerijervi som lengst fra kamera.

Egnehjem 1961-1962

Egnehjem med skolen og gruvebyen øverst i bilde

Vi ser brakka ved jernbanen øverst i bilde, vi ser lærerbrakka ved skolen.

Sverre Jansson har bygd i Egnehjemsbakken, Skavhaugkiosken står,

men Astor Seljesæther har ikke bygget sitt på

krysset i Egnhjem enda. Internattbyggene er heller ikke kommet opp

Bilde utlånt av Grenselandmuset

Egnehjem 1961-1962

Egnehjem med litt av Selskapsjorde til venstre.

Samme tidsperiode som ovenfor.

Tidsangivelsen bygger red. på at huset der

Ragnar Berg bor i dag ble bygget av Ragnvald Remmen ca.1961-1962

Bilde utlånt av Grenselandmuset

Selskapsjorde og Finnbakkåsen 1963

Foto: Alex Haabet, utlånt av Kjell Haabet

5 bilder fra Ola Slettebø

Dette er bilder som hans far Magne Slettebø tok av 17 maitoget 1961

Bassblåser Rolf Børretsen

Opp Egnehjemsbakken

Her ser vi bassblåser Rolf Børretsen.

tromma Mangor Pettersen, så Alfon Jerijervi.

Egnehjemsbakken. Skolebestyrer Nic. Vorren med hatt,

så har vi Oddvar Arvola foran Roy Jacobsen (m flagg)

og bak ser vi Roy Johansen

Odd Arne Nielsen med topplue

La oss få noen flere navn her!

Ann Andersen så Arne Evensen med sin søster Heidi.

Fra Frank Jacob Hedman har vi følgende: Bak Arne kommer

Ola Slettebø, Frank Jacob Hedman, Knut Breivik,

Svein Henriksen, Roy Willy Hansen og Knut Laudal. Vi ser også Einar Schei

 

Bjørnevatn 1967  

Dette oversiktsbilde er tatt 1967. Vi ser bare litt av gruvebyen,

men hele Egnehjem med "Ny Koopen" som er under bygging, og her er ikke et eneste hus på Gartnerjorda.  Det er heller ikke kommet nye hus i Nybrottsveien

Bilde utlånt av Martin Seljemo

Stull Hansens vei 

Fra Ken Asbjørn Paulsen i Fredrikstad har vi mottatt 2 bilder fra Stull Hansens vei, mulig 17.mai en gang på 1960-70 tallet

3 bilder fra Svein O. Waatsveen ca.1970-tallet   

Vi ser her Kong Olav og Garden Musikkorps på grusbanen til BIL.         

 

Det er 2 forkjellige menn, men de samme damene.

Etter tips fra Albin Hedman så skal mannen på første bilde

være Arthur Rist, og bildene tatt ved Ørnevannet

Trenger hjelp her også

Kopiering av bilder og film som ligger på disse

sidene er forbudt uten eiers samtykke

www.9910bjornevatn.com

karoest@online.no

Tor Erling Eriksen som enda bor i Egnehjem

har sendt oss dette bilde

Hvem ser vi her?

Anne Høyer Ambles bilde

Bilde tatt utenfor et Egnehjems hus før krigen 

Fra venstre bak:

6.Terje Solberg, 7.Odd Halvorsen

midterste rekke: 1.ukjent, 2.ukjent

foran på huk: 1.Unni Pettersen, 2.ukjent

--------------------------------------------------

Her kommer 5 bilder utlånt fra Roald Johansen i Bjørnevatn

Fra venstre: Roald Johansen, Arne Petter Eriksen,

Tharald Tharaldsen og John Tvedt.

Orginalbilde tilhører Tharald Tharaldsen.

------------------------------