Gruva 1.

Bildene ligger ikke etter årstall og drift, men er

lagt inn etter hvert som de har ankommet 9910

Dette er Bjørnevatn.

Det viser til venstre mekaniskverksted og på toppen til høyre knuserverket i Bjørnevatn.

Vi skimter jernbanetraseen i forgrunn.

Teksten på bilde forteller at dette er Gruvebyen, men ikke på Kirkenes

 

Bilde utlånt av Leif Knutzen

"Slusken"

Bilde er tatt før krigen, men når og hvor i gruva ?

Fra venstre:

Nr.1 mann i hatt ukjent, nr.2 skinn lue ukjent, nr.3 Stiger Øberg, nr.4 ukjent, nr.5 Harald Dahl,

nr.6 Magnus Dypfest, nr.7 Mikal Mathisen, nr.8 Simon Dragseth, nr.9 Arthur Olaussen,

nr.10 Bjarne Hansen, nr.11 P. Myrvoll, nr.12 stående Reidar Kristiansen,

nr.13 sittende ukjent, nr.14 ukjent

 

Bilde utlånt av Alf Andersen

Dette bilde er nok fra første del av 1920-tallet og viser dampskuffen som går på jernbaneskinner helt inn til stuffen. Lasting skjer her på jernbanevogner som går

videre til gammelknuseren. Vi ser damploken til høyre, og mulig ble den brukt til

å dra vognene opp til den gamle knuserplanen.

Herfra overtok det elektriske toget videre inn knuseren som neste bilde viser

Her ser vi det elektriske toget dra malmvognene inn på knuseren, også dette bilde kan være tatt på 1920-tallet.

Etter knusingen i Bjørnevatn ble malmen transportert videre

med tog til Kirkenes, akkurat som i dag

Denne modellen kom noe senere, mulig på 1930 tallet

Matpause. 1937-1938

Et arbeidsgjeng på A/S Sydvaranger, mest sansynlig i Bjørnevatn

 

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

1937-1938

Et arbeidsgjeng i gruva Bjørnevatn. Ser ut som skinneleggere,

legger ut og tar inn skinner for lasteskuffene på den tiden

Den gang gikk alle lasteskuffene på skinner, disse måtte rives ved skyting

og legges ut igjen etter skyting

 

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

"Slusken"

Dette bilde er fra perioden 1956-1960

De tre i fremste rekke er:

Håkon Wara, skytterbas Ragnar Tharaldsen, Olav Nilsen

Mannen bak til venstre er en indisk student, til høyre står Hjalmar Beldoberæ

Vi ser at Ragnar står med tjærelunte rundt halsen og høyre hånd på dynamittesken,

mens Håkon Wara holder dynamittgubben i hånden

Håkon Wara var jo en fremragende sanger med tyske slagere som spesialitet

Olav Nilsen, en meget dyktig musiker og dirigent

Takk til Birger Kvammen som husket navnet til Hjalmar

 

Bilde utlånt av Stig Wara

"Stulldriverne"

Bilde viser "Stulldrivere" som holder på med "Slamrennetunellen) Kirkenes

Fra venstre: Bersvend Bersvendsen og Kornelius Berg

"Stulldriverne"

Dette må være fra en av tunellene på Kirkenes

og tatt sist på 50 tallet eller først på 1960 tallet.

De 2 vi kjenner igjen her er Kornelius Berg som nr.3 fra venstre sittende,

og Dahl lengst til venstre bak.

Bare to av 8 bruker hjelm

"Stulldriverne"

Hvor, når og hvem er usikkert, men det må være fra 1950 tallet

da ingen av disse har hjelm, kun i ført sixpens på stuffen

-------------------------------------

-------------

Fotoarkivet til Morten Salmi

Bildene er fra tiden 1955-1964

Linboremaskinene kunne høres over hele kommunen når de banket seg ned i fjellet

Mannen som står ved siden av nr.26 er Harald Berntsen gjenkjent av Albin Hedman

Her ser vi 20 serien av EUCLID

Nr. 21 og nr. 26. Når kom denne serien på 1950 tallet?

Sjåfør Reidar Salmi.

 Denne tilhører 30 serien

-----------------------

- - - - - - - - -

Her har vi lasteskuffe BYCURUS 120 B. som var i drift i mange år

Sommeren 1956 ble det laget vei fra riksvei 885 og videre mot Langfjorden

der tunell skulle lages for å tappe ned det store Bjørnevannet. Område rundt Skytterhuset

hadde en del våtmark med blåleire, så dette ble en vanskelig jobb å utføre, men det gikk bra

Langfjordtunellen

2 bilder fra Martin Seljemo

Her har Harald Pettersen kjørt seg fast med Caterpillarn

Hjelpen kom til og da kom Caterpilleren opp av leira

Fra venstre

Ukjent, Martin Seljemo, Harald Pettersen og Håkon Henninen

--------------------

- - - - - - - -

Langfjord-tunellen

Mandag 4 nov.1957 kl.13.30 smalt siste salve i Langfjordtunellen under det

store Bjørnevannet. Dermed var nedtappingen i gang. Det ble drevet tunell fra

Langfjorden og 2,8 km opp til Bjørnevannet.

Det tok 7 minutter før vannet kom ned til fjorden og det tok 7 dager

å tappe det store vannet ned

Også disse bildene tilhører Morten Salmi, hans far Reidar var stulldriver

og var med under hele arbeide av tunellen

-----------------------

- - - - - - - - - - -

Bilde viser Erling Edvardsen og Ola Svendsen

Kjellmansåsen 1938

Og så noen bilder fra de gode gamle dagene

Vi starter her med drifta i Kjellmansåsen

Bilde her er fra 1938 og tatt av drifta i Kjellmansåsen 

som ligger syd for gruvebyen Bjørnevatn

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

Kjellmansåsen 1938

Her ser vi storstein som slingses på lastebilen, det måtte mange mann til.

Mannen som står til høyre på bilde heter Reidar Magnussen fra Limstrand, Vest-Lofoten   

Han er faktisk onkel til den kjente Steinar Olsen på Sandnes. Vi takker Steinar for tipset

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

Fra gruva ved Kjelmansåsen 1938

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes  

1938

Og her fra Servisestasjonen som den gang lå ved sydenden av Bjørnevannet

som ble tappet ut i 1957. Stasjonen lå helt sydøst av vannet.

Det var først lagt jernbane fra gruva, men siden kom veien.

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes 

1938

Bilene måtte selvsagt ta servise, vinter som sommer

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

Her ser vi veihøvel anno 1938

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

Dette bilde er tatt fra Tangen bro (Overgangen) og før undergangen bygges.

Bilene kjøres fra Kirkenes til Bjørnevatn der de skal brukes til malmtransport fra  

Kjelmansåsen. A/S Sydvaranger måtte ha innleid en fotograf denne dagen   

da flere bilder er merket 22.08.1937       

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes       

------------------------

-----------

Og her er bilene parkert skikkelig ved Rampen som den gang lå sydøst ved Bjørnevannet

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

Knusern

Før 1940

Grovknuser, står det i teksten. For oss blir det "Gammelknusarn"

Vi ser det elektriske toget med vogner som fylles med malm som skal fraktes       

til knuserverket på Kirkenes. Vet at inntil 1940 var en av de som sveivde på tappelukene Sevald Røst, fra Røst i Lofoten. Alle som en fikk "silikose" av støvet

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes                 

Også dette er før 1940

Bilde viser vogner med stein som tippes ut over kanten for

å gjøre traseen bredere

Krana hjelper til med å tippe vognene

Bilde utlånt av Grenseland Museum Kirkenes

-----------------------------

-- -- -- -- -- --

Bilde under viser Rockere med ledd mellom kasse og hytte.

Det var de første dumperne etter krigen og ble vel tatt i bruk rundt 1952

Skuffen er av typen Bycures 120 B. som også red.kjørte i sin tid

Fra Roar Stunes bildearkiv

---------------------------------------------------

------------------------------

Her er det rep av belte til Skuffe 120-B

Fra venstre: Oddvin Mathisen, Rolf Stunes og Rolf Halvorsen.

Oddvin Mathisen dirigerte Bjørnevatn Ungdomskorps og ble

senere organist i Domkirken i København

På bilde har han sommerjobb ved gruvene.

Bilde er nok tatt i første del av 1950 årene

Fra Roar Stunes bildearkiv

Her ser vi Skårvik i arbeid

Bilde er fra første del av 1960 tallet og tatt inne på "Gammelverkstedet"

---------------------------

------------

Bjørnar Havelin Mortensen (Sentrumskamerat)

har lånt 9910 en del gamle bilder fra gruva i Bjørnevatn og Kirkenes

Denne bildeserien er fra 1960 og til midten av 1965

Her ser Linboremaskinene i sving, (de som borer hull ned i fjellet)

Dette var maskiner som banket hull i fjellet,

når hullene var lange nok i meter fyltes de med sprengstoff

Her kvesses boret i "Linborsmia"

Tror denne mannen på bilde er Roald Olsen

Bilde ovenfor viser togsettet på vei til Kirkenes

Ovenfor "Mitbuan" her ble Dynamitten oppbevart

Bilde er tatt fra "Kongetribunen" og sydover.

Det vi ser nærmest er Nordmalmen med kjøretunellene til øst til venstre. Knuseren ligger til høyre, men vises ikke på bilde. Bilde er tatt mot sydmalmen og Bjørnefjell

De to siste bildene er fra "Plana" i Bjørnevatn.

Vi ser bilverksted, gamlemekken, Velferden og gruvekontoret

Fotballbanen på tippen til høyre

Kan faktisk høre støyen og kjenne støvet fra gruva, mens jeg legger inn disse bildene.

Helt Topp!

----------------

----------

Kirkenes

1960-1965

karoest@online.no