Gruva 2

I 1995 ble det foretatt en balong stigning

fra -58 på øst.

Arbeidsfolk

3 flotte karer med en lang arbeidsdag i gruva.

Her ser vi fra venstre:

Arthur Seljemo, Per Karlsen og Trygve Halvorsen.

Fikk god respons på Per Karlsen.

Eirik Thrane og Albin Hedman var til stor hjelp her

Takk for hjelpen

red.

------------------------------

Elektro Bjørnevatn 1954

Bilde utlånt av Roald Johansen

1.rekke: Ingeman Lysfjord, Ola Fløtten, Astrup Lysfjord, Svein Waatsveen, Alf Schei,

Reidar Robertsen, Johan Ellefsen, Henning Flåten

2.rekke: Birger Limstrand, Håkon Andreassen, Halvard Waatsveen, Odd Paulsen,

Edmund Ellesfsen, Reidar Sundquist, Alf Lemika, Odd Eliassen

3.rekke: Johannes Randa, Edmund Jensen, Roald Johansen, Mathis Andersen,

Stein Sivertsen, Leon Larsen, Truls Luneborg, Enok Rognmo

--------------------------------------------------

A/S Sydvaranger

avd. Bjørnevatn

Gruva,

Bilverksted, Mekaniskverksted

Dette er ansatte i Bjørnevatn, og vi ser mange kjente ansikter

Bilde er tatt 1956 i forb. med 50 års jubileum av Sydvaranger

Bilde er tatt av fotograf Nils Jakobsen

 

Bilde utlånt av Alf Andersen

Gode historier hører med blandt gammelkara når de skal minnes

Utenfor gruvekontoret til A/S Sydvaranger Bjørnevatn

Til venstre:

Trygve Hansen, Halvard Waatsveen, Tor Høier og Albin Hedman

 

Foto:Kurt Røst 02.08.2006

Kranbilsjåføren Andreas

Andreas Mikkola hadde lang fartstid i gruva,

og ingen har vel slitt ut flere kranbiler enn han.

I gruva var han kjent som en sindig og rolig mann  

Bilder utlånt av Solbjøg Mikkola

Førstehjelps kurs på Folketshus

Tror dette er et førstehjelp kurs muligens på Foketshus Bjørnevatn, ser kinolukene i bakgrunnen.

Årstallet må være 1958/1959 i flg. Walther Pedersen

1.rekke: Gunnar Dørmænen, Alfred Andersen, Per Greiner, Bernt Pedersen, Signe Schmadl,

Magne Slettebø, Edmund Jensen (Dante)

2.rekke: Enok Rognmo, Odd Nærum, Marius Langseth, Ragnar Tharaldsen, Roald Olsen,

Agnar Åsheim, Reidar Sundquist, Asle Henninen

3.rekke: Odd Johansen, Ludolf Skavhaug, Kristian Røst, Edvin Kruse, Sigmund Rognmo,

Kåre Hansen, Asmund Abrahamsen, Roald Johansen, Per Hansen

 

Bilde utlånt av Betty Skavhaug

----------------------------------------------------

40 og 25 års jubileum i LO

Bilde er tatt på Turisten Kirkenes 13.mars.1979, der det ble delt ut medaljer

for 25 og 40 års medelmskap i LO

De som sitter fremme har over 40 år i LO og de som står bakerst har 25 år

Foran fra venstre: Egil Iversen Eide, Peder Karlsen, Fritjof Sundt, Erling Halvorsen,

Karlot Johansen, Godthard Eriksson

Bak: Gunnar Hasselberg, Erling Walum, Barlaug Jensen, Alf Bernhardsen,

Thor Karlsen, Rolf Nordgård, Einar Dahl, Karstein Johansen og Mattis Sarre

Takk til Steinar Iversen Kirkenes som hadde alle navn

Fotograf er Kåre Tannvik

 

Bilde utlånt av Bjørnar Havelin Mortensen

Dette er fra samme arr. og viser Karlot Johansen får 40 års medaljen i LO av Kurt Markussen

Helt til venstre Fritjof Sundt og Erling Halvorsen

 

Bilde utlånt av Steinar Iversen

------------------------------------

-------------

 

Fra Martin Seljemos arkiv

Arbeidlederkurs

Bilde tatt? fra et arbeidslederkurs for A/S Sydvaranger               

1.Alfon Jerijervi, 2.Sigmund Bang Pedersen, 3.Olav Jacobsen, 4.Odd Trøyte, 5.Martin Seljemo

6.Sigmund Dørmenen, 7.Harry Larsen, 8.Ukjent, 9.Lockert Wara, 10.Ukjent, 11.Kristian Hansen,

12.Alfred Blix, 13.Gunnar Rasmussen, 14.Olav I.Andersen

3 bilder fra Rørbua 1971-1975

Nærmest sitter Gothard Eriksson, og så har vi Arne Nilsen som dreiv med

egen lastebil i drifta Dette bilde må være tatt mellom 1971-1975 på Rørbua

 

Foto: Kurt Røst

Fra Rørbua 1971-1975             

Fra venstre:

1.Ukjent, 2.Skytterbas Arnulf Pettersen, 3. Sjåfør Arne Nilsen, 

4. Påsitter Gothard Erikson, 5. Skytterbas John Åsberg

Også dette fra Rørbua 1971-1975           

Disse gikk under navnet Knoll og Tott. Fra venstre: Åsmund Warelius, Ivar Aslaksen

---------------------------------------------------

Fra Roar Stunes bildearkiv

Bilde kan vøre tatt i tiden 1980-1990         

Det demonstreres mot et eller annet, men red. husker ikke mot hva?

Fra venstre: Nils Henriksen, Kurt Røst, Rafael Hansen, Knut Pedersen og Harald Stunes

----------------------------------------------

Gutta på Yrkeskolen

Dette bilde fra Yrkeskolen på Kirkenes 1958

og viser Birger Mathisen til venstre og Åsbjørn Warelius til høyre

 

Bilde utlånt av Leif Knutzen

Elektro Bjørnevatn

Bilde må være tatt i første del av 1950 årene og viser noen av de ansatte på Elektro i Bjørnevatn

På kne fremme er Halvard Waatsveen

neste rekke stående er fra venstre: Ingeman Lysfjord, Anton Ellefsen,

Svein Waatsveen og Johan Ellefsen,

Helt bak sitter Johannes Randa og Einar Dahl

 

Bilde utlånt av Halvard Waatsveen

karoest@online.no