Foto:Kurt A. Røst

Nasjonalforeningens helselag Bjørnevatn

1916-2006

Bjørnevatn Helselag som vi kjenner den, ble stiftet allerede 30.januar 1916, og den første formann var lærer Johan Furan. Da het foreningen Bjørnevand Sykepleieforening. Så skiftet de navn 15.april 1920 til Bjørnevand Syke og Hjelpeforening. Så ble det nytt skifte av navn i 1926 til Bjørnevand Tuberkuloseforening. På årsmøte 5.februar 1951 kom et nytt skifte av navn og denne gangen ble det Bjørnevatn Helselag. Så kom det siste navneskiftet i 1971 og nu ble det Nasjonalforeningens helselag Bjørnevatn.

En markant skikkelse i laget fra før og etter krigen og langt ut på 1970-tallet var Bertha Ellefsen. Så kom Anny Pedersen som lagets leder gjennom mange år.

Laget mottok gaver under krigen fra Svensk Rødekors som de delte ut til trengende

Etter krigen ble det bygget eget hus "Helsehuset" i Gruvebyen. Helsehuset ble brukt til legekontor og også utleid til all slags møtevirksomhet. I andre etasje var det ei lita leilighet i tillegg.

For oss så har helselaget i Bjørnevatn liksom vært der bestandig. De har holdt basarer, holdt fester, solgte lodd og alt dette ble gjort for å hjelpe folk i nød.

 

Hva har så helselaget skaffet befolkningen i Bjørnevatn?

1927:Utlån av sykemateriell, 1937:Sykepleier, 1949:Husmorvikar, 1952:Helsesøster, lege og spedbarnskontroll, 1969:Barnehage, 1973:Fotpleie og enkel hårpleie, 1978:Utflukter for eldre, 1979:Legeundersøkelse for eldre vedr.bryskreft, 1984:Pådriver for bygging av eldresenter i Bjørnevatn, 1991:Eldrekafe

 

Bidrag gitt av Helselaget i tiden 1916 - 2006

Mat, klær, sykehusopphold til syke, julegaver til syke, helsesøster (1937-1947, 1952-1953), tran frukt til skolebarn 1951-1962. Finlandshjelpen. Sollia Sanatorium. Kirkenes Røde Kors. Nasjonalforeningen for Mentalhygiene. Julefester for eldre. Rådinneholsitalet. Ullteppeaksjonen. Kirkens Nødhjelp. Radiogavefondet. Polio. Flyktningehjelpen. Verdens flyktningeår. Julegaver til pensjonister på instituajon.Tubfrim. Barnekontroll og barnehagen. Hjelpeaksjonen, Åndssvakehjem på Trastad. Norsk Folkehjelp. Kreftsaken. Fotpleie. Førstehjelpkurs. Regnbueaksjonen 1976. Sandnes Familie og daghjem. Redd Barna. Røde Fjær. Rekonvalesenthjem i Salangen, Blindesaken, Nasjonalforeningen, Hjerte og Karsaken, Pensjonistskolen, Nødlidende etter brann på Kirkenes, Jakobsnes og Bugøynes, Pensjonistenes hus, Sør-Varanger fremtidige sykehjem, Krisesenteret, Vi som har et barn for lite, Norsk Folkehjelps spesialbil for handicappede, MNR-maskin i Tromsø,

Stat og kommune har etterhvert tatt over helsefunksjoner og barnehage. I dag er lagets aktivitet å arrangere utflukter for pensjonister hver høst, eldre kafe hver torsdag formiddag, gratis utlån av sykematriell, og laget dekker kr.150,-av kostnaden ved fotpleie for pensjonister og medlemmer. Til nyfødtmedisinen sendes kr.50,-pr.barn født i Bjørnevatn helselags område. Laget er også med på å arrangere hjertemarsjen i samarbeide med Bjørnevatn Idrettslag

Utflukt til Varangerstua 1949

Dette bilde er tatt i forb. med Bjørnevatn Helselags tur til Varangerstua, mulig 1949

Foran fra venstre:

Elly Carsten, Olga Kristensen, Therese Limstrand, Agnes Brandzegg, Marie Rognmo,

Ingrid Dilkestad, Lillfryd Sjøkvist med gitar

Andre rekke:

Anna Rognmo, Ragna Sagatun, Elsa Arntsen, Irma Robertsen, fru Bernhardsen,

Åse Johansen, fru Dragseth

Bak:

Rebekka Sundquist, Astrid Killengren, Ingeborg Paulsen, Clarry Olsen, Bertha Ellefsen,

Amalie Kjølnes, Helga Thorstensen, Elsa Stunes, Tora Skjulstad, Katinka Sandnes,

Alvilde Hansen, Emma Skrøyen, Laura Jensen., gutten foran ukjent

"Tuberkulosen" 

På dette bilde står det kun: "Tuberkulosen"

Vi har navn på noen fra venstre:

Kathinka Mikkola, Neiden Helselag, Anny Pedersen, Olga Kristensen,

Gustava Halvorsen, Emma Skrøyen, Bertha Ellefsen, ukjent, Anna Rognmo.

Over Annas skulder til venstre ser vi ansiktet til Laura Erikson, alle Bjørnevatn helselag. Ytterst til høyre er Inga Arvola, Neiden helselag.

De andre på bilde er ikke gjenkjent.

Bilde utlånt av Alf Andersen, og vi takker Solbjørg Mikkola for navn fra Neiden,

her går det sakte, men sikkert fremover

Bertha Ellefsen

Bertha var en kjent og respektert dame i Bjørnevatn, og styrte Helselaget

gjennom mange år. Her er hun fotografert på sin 75 årsdag.

Fotograf ukjent, men bilde utlånt av Mona Limstrand som er oldebarn av Bertha

Tharald Tharaldsen bilder fra år 2000

Vi starter med Einar Johnsen i lys jakke så går vi til venstre og rundt,

den neste er da John Johansen, Tor Sommerbakk, Mikkel Riesto,

Hedgar Stien, Kolbjørn Olsen, Gunnar Randal, Edvin Johansen,

Thorleif Høgstad, Martin Seljemo og Halvard Waatsveen

Fru Rikardsen, Fru Hedman, Albin Hedman og Bølla Åsberg

Erling Blix, Harald Stunes og Magnar Sivertsen

Marion Hessenget, Kristian Røst, Aud Hagen

Sittende er Borghild Røst

Bilder fra Helselagets julefest

på det nye klubbhuset til B.I.L.

fredag 14.des.2007

Også i år holdt helselaget julefest, med masse gode kaker

og flott danseunderholdning fra Rallardanserne

Fremst:

Margareth Hansen, Randi Sarre, Aslaug Seljesæther

Bak fra venstre:

Greta Aaen, Gerd Limstrand, Elna Grønli, Dagny Andersen,

Ingrid Jacobsen, Anny Sandvik

 

Aslaug Seljesæther ønsker velkommen til den årlige julefesten i den

nye gooostua til Bjørnevatn Idrettslag. Til høyre Ingrid Jacobsen

Leif Bjørnstad og Kjell Jegervann sørget som vanlig for god og underholdene musikk

Evig unge Nils og Elsa svingte på goodfooten,

mens andre spiste kaker og drakk kaffe  

Så kom Rallardanserne på gulvet og da ble det skikkelig trøkkk!

Jostein Eliassen styrte loddtrekningen med jernhånd,

mens Gerhard Andreassen under forsynte seg grovt av gevinstene

Bjørnevatn Helselag holdt julefest

i Bjørneparken16.des. 2011

 

Her var det både kaffe, kaker og middag samt åresalg med flotte gevinster

Vi tar med 30 bilder som viser kveldens høydepunkter

Her har vi hele komiteen som gjorde alt for at folket skulle trives

Fra venstre: Dagny Andersen, Greta Aaen, Elna Grønli, Aslaug Seljesæther, bak. Gerd Limstrand

Birger Kvammen i sitt 92. år trivdes blandt de yngre

Her var alt av kaker, det er bare å forsyne seg

Det var også gang rundt juletreet som er en god gammel skikk

Åresalg som i gamle dager, men disse vant ingenting

Margrethe Hansen vant fruktkurven

Else Marion Bergersen var den mest vinnende av alle

Til slutt ble det oppvisning fra Elnas danseskole

karoest@online.no