9910 gratulerer alle på denne siden

Kurt A. Røst 2014

     Skolejubileum

    40 års 

Bilde er tatt sommeren 2011 og viser et nytt kull 40 årsjubilanter fra Bjørnevatn skole

og tatt på Klubbhuset i Bjørneparken av Ken-Asbjørn Paulsen

                  La oss få navn på disse flotte jubilantene

                                                      40 års

Fremste rekke:

Liv Rognmo (Østebø)-Sonja Nilsen (Worum)-Laila Antonsen (Johnsen)-Solfrid Sivertsen (Rådstrøm)

Wenche Sivertsen (Randal) Sissel Stene Olsen (Johnsen) Inger Henriksen (Hem)

rekke 2:

Wigdis Wara (Hivand)-Gunn-Ellen Larsen (Evensen)- Britt Stenhaug (Myrvoll)

Solfrid Jørgensen (Håkonsen) Marit Steinmo, Svein Pedersen, Tore Svendsen

bak:

Inger Kolstad (Helland)- Werner Limstrand, Kolbjørn Sivertsen, Randi Isaksen (Svendsen)

Lærer Thor Ellefsen, Håkon Oinas

Helt bak til høyre:

Lærer Are Worren og Fred Pedersen

Bilde er tatt i august 1999 og da var det 40 år siden denne klassen gikk ut av 7.klasse i Bjørnevatn

 

   40 år

             

Fremst sitter lærer Ebba Johansson

June Baumann, Gro Johnsen, Unni Lund, Inger Hansen, Rigmor Hedman Turid Kolstad, Evelyn Haabeth

2.rekke:

Jorunn Arvola, Kirsten Rognmo, Britt Trasti, Astrid Dahlberg, Einar Berg, Gunn Hansen, Vilgunn Jørgensen,

Lill Pettersen, Molly Sandnes, Harald Steinmo

hilsen Molly Sandnes

50 år

Foto: Kurt Røst og tatt på Thon Hotellet Kirkenes - Bjørnevatn skole 1957-1964 klasse A

Steinar Abrahamsen, Nordis Unn Sandnes, Anne Lise Sarre, Elisabeth Lorange,

Gunn Marion Andersen, John Helseth, Bjørg Edvardsen, Vigdis Larsen, Edny Bergmo,

Bjarne Bakkeslett, Ottar Dørmenen

 50 år

Dette er fra 50-års jubileum for avgang folkeskolen i Bjørnevatn 1956 -feiringen var i 2006

Første rekke:

Anne-Lise Langseth (Finneid)- Frank Wessel, Greta Pettersen (Aaen) - Hild Thoresen (Petre) -Gunn Sivertsen (Claussen)

Bak:

Ragnar Antonsen, Sonja Berg (Johansen)- Arne Sivertsen, Inger Danielsen (Haakseth)- Arna Susegg(Næss)

Eva Karlsen (Wikan) Ronny Sæther, Alf Samuelsen, Agnes Stock (Stenby)

Bilde utlånt av Greta Aaen

50 år

Hallo Kurt!

Oversender deg bildet for 7.klasse fra 1959 da de feiret 50 års jubileum nå i sommer.

Håper du finner plass på 9910 sida. Vi starter bakerst (og bruker navnene fra 1959)

Inger Kolstad, Marit Steinmo og Fred Pedersen.

Så tar vi de som sitter fremst fra venstre:

Otto Daniloff, Kolbjørn Sivertsen og Tore Svendsen

I mellom disse har vi fra venstre:

Liv Rognmo, Cate Nilsson, Wigdis Wara, Sonja Nielsen, Laila Antonsen, Gunn Ellen Larsen,

Britt Stenhag, Wenche Sivertsen, Solfrid Jørgensen, Sissel Stene Olsen, Inger Henriksen

Svein Pedersen, Randi Isaksen, Werner Limstrand og Håkon Oinas

Jubileumsfesten ble avholdt i BIL`s lokaler som var utmerket til slikt arrangement

PS: Noen fra klassen får også bildet oversendt(de som har e postadresse).

Til dere sier jeg: Takk for sist! Det kommer en (ny) CD med bildene fra

festen som en liten "førjulspresang". Ha tålmodighet med meg.

Tore

  50 år

Fra venstre foran:

Einar Berg, Turid Kolstad, Unni Lund, Kurt Samuelsen, Rigmor Hedmann, Inger Hansen,

Jorun Arvola, Astrid Dahlberg

Bak:

Harald Steinmo, Gro Johnsen, Geir Tennes, Lill Pettersen, June Baumann, Gunn Hansen, Britt Trasti, Margot Jakobsen, Øyvind Killengren.

Avgangsklassen 1960 Bjørnevatn skole hadde 50 års jubileum under Kirkenesdagene 2010. I to dager hadde vi en flott feiring av jubileet.

Vi var først på skolen, og så gikk vi til Flåtedammen og Karlsonvannet der vi lekte i vår barndom.

Festen ble aviklet på idrettshuset i Bjørneparken.

Dagen etter var vi på båttur på Pasvikelva fra Holmfoss til Harefoss i strålende sommervær.

Bilde og tekst: Harald Steinmo

60 år

Endelig kom bilde av 60 års jubilanten

Foto:Martin Gramnæs  Sør-Varanger Avis

Fra venstre: Alfred Blix, Jostein Eliassen, Kirsten Trane Holm, Sissel Vorren Sildnes,

Gunnar Ellefsen, Eve Olsen Dahl, Thore Tennes, Aud Inger Øberg Kristiansen,

Ture Sjøkvist, Unn Jensen Rønningsen, Unn Olsen Krog

 

Alfon Jerijervi 1997

Rafael Hansen 1990

Inger Lysfjord Hivand 1998

Roy Jacobsen 2003

Jostein Eliassen 2009

karoest@online.no