Bjørnevatn ble til fra 1906 og utover, før denne tid var det absolutt ingenting annet enn mye skog og terreng

Det ble funnet jernmalm (magnetitt) i fjellet på slutten av 1800 tallet og etter hvert ble det bestemt at malmen skulle taes ut.

 

Det kom folk fra Helgeland, Lofoten, Ofoten og Troms og ca.150 svensker kom i perioden 1906 og fram til 1920. Også perioden 1920-1923 var en stor tilvekst av folk

Mange av svenskene reiste tilbake, men ca.1/3 del ble igjen i Kirkenes og i Bjørnevatn

En må heller ikke glemme en liten koloni fra Nordre Land.

Tror bestemt at den største kolonien av arbeidsfolk til bedriften kom fra Lofoten og Helgeland, samt Målselv/Bardu

I dag finner vi etterkommere etter alle disse som enda bor på stedet og mange av disse har slitt sin del av arbeidslivet nettopp på "Selskapet" som bedriften ble kalt på folkemunnen

 

"Selskapet" regulerte tomter til oss og vi fikk bygge etter datidens krav og standard

For dette betalte vi kr.5.-pr.år i tomteleie til selskapet.

Det må da nevnes her at da var også vei vann, kloakk og elektrisitet bringt frem til tomta

De av oss som har hatt vår tid på "Selskapet" har hatt det rimelig godt, med fast

inntekt og epler til jul.

 

I dag 2015 betaler vi oss i hjel for de samme godene vi ble lokket med for å bo her så langt nord og øst i landet. Men vi har det vel bra ingen tvil om det.