Foto: Gerd M. Røst

   Mine 3 bilder   

Oter             

Ikke mange i Sør-Varanger har sett en vill Oter, men denne ble tatt på et av mine

viltkamera som sto i Jarfjord. Oteren kan bli opptil 1m. lang og er totalfredet i Norge

Haukugle

karoest@online.no

Foto: Kurt A. Røst 27.04.15

Rådyr gjennom isen på Pasvikelva,

men det gikk bra til slutt

Foto: Kurt A. Røst 27.04.15

Vårsteggen og fruen

2015

Foto: Kurt A. Røst 27.04.15

Foto: Kurt A. Røst 08.10.11

Foto: Kurt A. Røst