Fra en tysk avis i Douisburg 1977

Bjørnevatn Ungdomskorps gjestet Tyskland og byen Douisburg i 1977,

og det med stor suksess. Dette var byen som tok i mot all malm fra A/S Sydvaranger på denne tiden, og firmaet som kjøpte malmen het den gang August Thyssen-Hütten, og hadde 13000 ansatte. De stilte opp med eget bedriftkorps som tok vel i mot oss. Det var middager, taler, gaveoverekkelse og alt som hører til en slik tur. Det ble også spilt som avisen skriver i Moerser Stadtpark, men tro om ikke spillingen på de såkaldte Bierstubene var mest morsomt. Her ble det både sunget og spilt.

Vi jobbet dugnad på A/S Sydvaranger en hel vinter, leide så eget fly som stod og ventet på oss nesten en hel uke. Det manglet ikke på dugnadsånd den gang.

--------------------------

-------------------------------------

Musikk og Sang

i

Bjørnevatn

Litt sang og musikkhistorie fra Bjørnevatn:

Det vi vet sikkert er at Bjørnevatn hadde ei sangforening omkring første verdenskrig ca. 1914-1916

med Johan P. Furan som dirigent, men den var lagt ned i 1920. Så i 1922 kom det ei ny sangforening med navnet Bjørnevatn Mannsangforening, dirigent var da lærer Gudmund Finnanger og Paul Waatsveen som første formann, den var i gang frem til 1925 da den store streiken stoppet nesten alt foreningsliv.

I 1927 gjennoppstår Bjørnevatn Mannsangforening og da med lærer Hjalmar Bellika. Så kom det en ny storstreik i 1928 og koret ble lagt ned. Men i 1930 var koret oppe og nu med Harald Dahl som dirigent.

Seinere har Arnt Bakke og Leif Bugge vært ledere av koret. Etter krigen huskes dirigenter som Nils Gamnes, Leif Bugge, Olaf Nilsen.

 

Gruvebyen hadde så tidlig som i 1922 et korps "Grubenes Arbeidsmannsforenings musikkorps"

Det skal finnes bilde av korpset, muligens på Grenselandmuset som skal være tatt i 1925.

Dirigent i 1925 var Olaf Strømsvåg og korpset besto av 10-12 mann, mens det var nærmere 20 i 1926

De sleit med tid for øving, og penger til instrumenter. Bjørnevatn hadde også et Salongorkester, og her

vet jeg at Alfred Steinmo og Nils Gamnes var med. De ble benyttet til div. opptreden, også ved filmfremvisning. Desverre gikk det med sangen og musikken som med idrettsprotokollene, de forsvant med krigen så det er vel riktig å anta at de ble brendt.

 

Bjørnevatn Ungdomskorps ble stiftet i 1950 og holder på enda

Dirigenter i korpset etter 1950 har vært, Nils Gamnes, Edvin Nilsen, Olav Nilsen, Oddvin Mathisen, Arnold Pettersen, Øyvind Olstad, Alf Viktor Larsen og Arve Tannvik

 

Bjørnevatn Skolekorps var også i drift under 1960-og 80 tallet, i dag heter vel dette korpset

"Bjørnevatn og Sandnes skolekorps"

 

Dirigenter her var Nils Gamnes, Olav Nilsen og Asbjørn Andersen

 

Vi må heller ikke glemme Tunellmusikken. Dette var forløperen til Bjørnevatn Ungdomskorps. Guttene i Tunellbrakka var musikalske og fikk plukket opp en del instrumenter som var gjemt bort under krigen. De spilte allerede under 17.mai 1945 og da var det bare noen dager etter at freden kom til Norge.

 

Bjørnevatn Damekor var også svært aktive i 1950 og 1960 årene, men når dette ble startet vet jeg ikke.

I dag er det sammen med manskoret lagt ned.

Dirigenter her var Leif Bugge, Olav Nilsen og Asbjørn Yttergård

 

Kurt A. Røst

Bjørnevatn Ungdomskorps

1.mai 2015

Fra venstre:

Svein Isaksen, Kjell Thoresen, Arve Tannvik, Einar Rohde, Roy Jacobsen,

Onni Labahå, Leif Knutzen, Gerd Stene, Alfon Jerijervi, Terje Johansson

Fra venstre:

Terje Johansson, Svein Isaksen, Gerd Stene, Einar Rohde, Alfon Jerijervi,

Leif Knutzen, Onni Labahå, Kjell Thoresen, Roy Jacobsen, Arve Tannvik

------------------

............

Bjørnevatn Ungdomskorps

1.mai 2011

Fra venstre: Onni Labahå, Alfon Jerijervi, Kjell Høiberget, Svein Isaksen, Åge Johansson, Terje Johansson, Gerd Stene, Einar Rohde,

Arve Tannvik, Kjell Thoresen

sittende foran: Leif Knutzen og Roy Jacobsen

Bjørnevatn Ungdomskorps

17.mai 2006

Foto: Kurt Røst                                     

Bilde tatt utenfor skolen i Bjørnevatn                    

Bjørnevatn Ungdomskorps

1984

1.rekke: Arnold Pettersen, Gudmund Hagen, Gunnar Sivertsen, Dir.Øyvind Olstad,

Terje Johansson, Erol Stunes, Liss-Ellen Rohde, Hilde Nystad, Unni Lund

2.rekke: Jostein Ananiassen, Onni Labahå, Sissel Mortensen, Christer Laudal, Jan Andersen,

Åge Johansson, Stein Magne Wiik, Roy Hojem,

3.rekke: Leif Knutzen, Kjetil Ytre-Arne, Kjell Thoresen, Willy Mathisen, Knut Labahå,

Roald Mentyjervi, Einar Rohde, Erik Rohde

 

Red. takker Roy Jacobsen for at de siste navnene kom på plass, og at bilde er tatt i matsalen til Nyverk. Sydvaranger Bjørnevatn

 

Bilde utlånt av Leif Knutzen

Bjørnevatn Ungdomskorps

               1950-1975

                                                        

Jubileumsbilde av Bjørnevatn Ungdomskorps 1950 - 1975

Bilde er tatt på spiserommet til Nyverkstedet som da var ferdig i Bjørnevatn.

Dette var også øvingsrommet. Den gang var det øvelse 2 ganger i uken hele vinterhalvåret og du måtte ha en meget god grunn for å skofte.

Kun arbeide ble godtatt som fravær.

 

Sittende fra venstre: Thormod Halvorsen, Jan Nummestad, Kurt Røst,

Alfon Jerijervi, Gunnar Sivertsen, Dir.Arnold Pettersen, form.Åge Johansson,

Alf Andersen, Gudmund Hagen, Kjell Thoresen

Stående fra venstre: Erol Stunes, Willy Mathisen, Leif Knutzen, Berit Mathisen,

Svein Isaksen, Kurt Bakkland, Thormod Larsen, Terje Haug, Sissel Mortensen,

Veinø Labahå, Kjell Arne Lund, Frank Tennes, Terje Johansson,

Øystein Sneve, J.R.Nordgårg, Viktor Johanssen,

Jørgen Olsen, Jørn Pettersen.

Duisburg Düsseldorf

Tyskland 1977

1977 fikk vi være gjester hos det store konsernet August-Tyssen-Hütte Düsseldorf i Tyskland

Vi jobbet dugnad på A/S Sydvaranger og fikk inn så mye penger. ca.100.000 at vi leide inn

et eget fly som ventet en hel uke på oss.

Vi hadde virkelig stått på med sveising, lasting og vasking

På denne tiden var det Kurt Røst som var formann i korpset og det var 34 spillende medlemmer

Murmansk

1971

De to brødrene Mangor og Arnold Pettersen i Murmansk 1971

Begge var sterkt engasjert i musikklivet i Bjørnevatn gjennom mange år

Bjørnevatn Ungdomskorps ble innvitert til "Fiskerens dag" i Murmansk der vi bodde på hotel ei langhelg, alt betalt. Dette var 20 år før "Perestroikaen" ble lansert. Trivelig tur der også red. deltok

Sol-fest på

Folkets Hus

1960 årene

Tror dette bilde er fra en av de mange musikk/sol-festene som Bjørnevatn Ungdomskorps arrangerte for å få penger til instrumenter

Gudmund Hagen og Edvind Nilsen

Diplomutdeling 10 år

Her blir de første hedret med diplom for 10 års innsats i Bjørnevatn Ungdomskorps

Valter Johansson, Asbjørn Andersen, Arnold Pettersen, Gunnar Sivertsen, Nils Gamnes,

 

Bilde er tatt på Folkets Hus 1961 av Tharald Tharaldsen

Hammerfest

Musikk-stevne 1956

Musikkstevnet Hammerfest 1956 står det på baksiden,

Her ser vi fra venstre:

Jarle Aaen, Tore Tennes, Roald Mentyjervi og Dir.Nils Gamnes

 

Bilde utlånt av Nils Gamnes

På reise

Bilde trolig tatt ca.1955

Alle tre fikk lang fartstid i korpset,

Kjell Thoresen, Alfon Jerijervi og Alf Andersen

Kjell og Alfon spiller vel enda

 

Vardø

Musikk-stevne

1954

Bjørnevatn Ungdomskorps på musikkstevne 1954 i Vardø

Vi kjenner igjen, og beynner helt bak til venstre:

Gudmund Hagen, Roald Mentyjervi, Anton Karlsen, Hans Gamnes,

Så får vi fra venstre: Alfred Blix, Sverre Johansson, Einar Lund,

Willy Mathisen, Gunnar Sivertsen,

så neste rekke fremover fra venstre: Restad, Steinar Halvorsen, Bjørn Rognmo, Valter Johansson, Alf Andersen,

i midten: Bjørn Jacobsen, Erling Aas, Arnold Pettersen.

Foran:Dir.Nils Gamnes, Alfon Jerijervi, Roger Trasti,

Mangor Pettersen og Einar Nilsen

Tunellmusikken var det første tilløp til hornmusikk i Sør-Varanger etter krigen.

De øvde og spilte enda mens russiske soldater stod i landet. Dette er også

forløperen til Bjørnevatn Ungdomskorps som ble stiftet i 1950.

Instrumentene de spilte på var instrumenter som tidligere musikkere i

Bjørnevatn hadde gjemt unna krigen.

Tunellmusikken har ingenting med med "Tunellen" der folk gjemte seg under krigen,

men Tunellen der toget gikk gjennom helt fra 1910.

Tunellbrakka som lå ved siden av denne tunellen huset mange mennesker,

spesielt etter krigen da hus ikke var å oppdrive. Alt var jo brendt ned i selve "gruvebyen"

Tunellmusikken

Dette bilde er tatt våren 1945 og er tatt mot tunellen

Dette er den såkalte Tunellmusikken som oppsto rett etter siste krig.

Dette er vel også forløperen til Bjørnevatn Ungdomskorps da vi finner

mange av de samme personene i begge korps

Foran: Enevold Lorentzen, Odin Kjølås

I midten: Einar Nilsen, Edvin Nilsen, Rolf Olsen i uniform,

Fra venstre bak: Aksel Nilsen, Olav Nilsen, Torberg Stenmann, Martin Nilsen,

Rett etter at bilde ble tatt så kom Anton Karlsen, Bjørn Rognmo,

Asbjørn Furstrand og Håkon Ekmann og meldte seg på

 

Bilde utlånt av Einar Nilsen

Dette bilde er tatt 17 mai 1947 og vi ser til venstre litt av Tunellbrakka.

Vi ser også at sne var det nok av det året.

Foran: Olav Nilsen, Torberg Stenmann og den lille er Willy Nilsen på Langvasseid

2.rekke:Aksel Nilsen, Martin Nilsen, Einar Nilsen, Leif Nilsen Bjørn Rognmo,

Karstein Furstrand, Leif Nilsen er (Bakarleif) som solgte kaker i kiosken ved

undergangen i Bjørnevatn.

Den samme kiosk som Helmer Eliassen solgte aviser og ukeblader i senere.

Tunellmusikken

Dette er også Tunellmusikken.

Bilde er mest sansynlig tatt 17. mai 1949 utenfor kinobrakka på Kirkenes.

Foran: Johan Rikardsen og Oluf Josefsen

Bak: Edvin Nilsen, Einar Nilsen, Aksel Nilsen, Martin Nilsen,

Torberg Stenmann, Sverre Johansson

 

Bilde utlånt av Vera Erlandsen, Kirkenes

Bjørnevatn Hornmusikk

1926

Dette er vel det eldste musikkbilde vi har for Bjørnevatn

Her defilerer de ned fra gruvebyen, og ned mot Egne Hjem.

Den gamle bebyggelsen til venstre på bilde ble brendt under oktoberdagene i 1944 Under brenningen mistet også Bjørnevatn alle papirer så det rette navnet på korpset var det ikke mange som husket, men navnet var.

"Grubenes Arbeidsmannsforenings musikkorps"

Bilde ble gitt til 9910 Bjørnevatn, fra Thormod Larsen. 

Thormod var sjøl en viktig og ivrig korpsmusikker gjennom mange år.

--------------------------

--------------------------

Bjørnevatn Skolekorps 1978

Bilde mulig tatt i 1978

1.rekke: Hilde Nystad, Trond Tennes, ukjent, Anita Nilsen, Bente Hansen,

Toril Olsen, Beate Ananiassen, Lillian Nilsen, ukjent, Solveig Martinsen,

Helen Martinsen, Lasse Pleym, ukjent, Ben-Arne Holmen, Jonny Svendsen,

Erlend Gimse

2.rekkke: ukjent, Wenche Dalsbø, ukjent, Tone Løfgren, May-Liss Jacobsen,

ukjent, ukjent, Kristin Olsen, Anne Røst, Mette Johansen

3.rekke: Trond Løfgren, ukjent, Magne Dahlberg, Eirik Rohde, ukjent, ukjent,

Jan Andersen, Knut Labahå

Dirigent Olaf Nilsen

Anne Røst hadde noen navn, men her trenges flere hjelpere

 

Bilde utlånt av Jonny Svendsen.

Bjørnevatn Skolekorps 1964

Bjørnevatn Skolekorps ved Kirkenes Sykehus 1964.

Skulle gjerne hatt alle navn her

------------------------------

Sang

Bjørnevatn Barnekor

Bjørnevatn Barnekor ved Kirkenes Sykehus 1964.

Vi ser så vidt dirigent Nils Gamnes helt bak på bildet.

Nils Gamnes betydde mye for sang og musikklivet i Bjørnevatn

Fra Solbjørg Mikkola har 9910 fått dette bilde

I flg Arnhild Stokvold Karstensen så er begge disse bilden fra et sangerstevnet? 1967 på Sentralhallen i Bjørnevatn

Samme stevne som ovenfor, men her sitter Nils Gamnes og Trygve Hoff foran

Alf Lemika hadde laget Velkommen skiltet

 

Bilde utlånt av: Arnhild Stokvold Karstensen

Bjørnevatn Damekor

 

 

Bilde er fra sangerstevnet i Berlevåg 1962.

Bilde er tatt under konserten, og vi ser dirigent Olav Nilsen med blomster,, Inger Kristensen, Ruth Håbeth, Dagny Jacobsen, Hanna Sivertsen,

Klara Andberg, Åse Johansen, Tutta Sommer, Unni Isaksen, Gulle Tennes,

Jorund Andberg, Asbjørg Bjerke, Aslaug Thoresen, Ingebjørg Solvang

Pianist Ebba Johansson

Etter kontakt med Inger Hoseth (Kristensen) fikk vi følgende:

 

Bilde utlånt av Vera Erlandsen, Kirkenes

Bjørnevatn Damekor

Red. prøver i første omgang, -så må dere der ute komme med innspill

Noen der ute må da kjenne igjen dette damekoret fra Bjørnevatn,

årstall er også viktig

1.rekke: 1.-Ingebjørg Solvang, 2.-Lilly Løvland, 3.-Inger Løvland (Paulsen)

4.-Solaug Skare, 5.-Dirigent. Leif Bugge, 6.-Gunhild Karlsen, 7.-Ursula Jerijervi,

8.-Fru Isaksen, 9.-Julie Stock

2.rekke: 1.-Klara Andberg, 2.-Mary Ottesen, 3.Ingeborg (Bolla) Paulsen,

4.-M. Jacobsen, 5.-Dagny Jacobsen, 6.-Alvilde Lund, 7.-Aslaug Thoresen,

8.-Tutta Sommer, 9.-Ruth Håbeth

3.rekke: 1.-Åse Johansen, 2.-Lilly Andersen, 3.-Hanna Sivertsen,

4.-Gulle Tennes, 5.-Asbjørg Bjerke, 6.-Ebba Johansson,

7.-Synnøve Aronsen, 8.-Clarry Olsen

takk til Betty Skavhaug for alle navn

 

Bilde utlånt av Kolbjørn Sivertsen,

Bjørnevatn Mannsangforening

1949

17 mai 1949 står det i teksten

Bilde er tatt utenfor kinobrakka på Kirkenes 17 mai 1949

og viser at Bjørnevatn Mannsangforening virkelig var en stor og aktiv forening.

Her kommer navnene på sangerne:

Fremst: Leif Bugge, Helge Birkeland, og Torgersen,

1.rekke: Alfred Steinmo, Johan Rognmo, Rolf Halvorsen, Birger Johansen, Toralf Tro, Terje Dahlberg, Inge Paulsen, Fridtjof Langseth, Karly Robertsen, Karl Bernhardsen.

2.rekke: Ragnvald Hansen, Theodor Limstrand, Gunnar Sivertsen, Ingvald Dragseth, Bengt Carlsson, Arnold Hansen, Ola Svendsen, Helge Hansen.

3.rekke: Gunvald Sivertsen. Berge Hansen, Reidar Winther, Walter Pedersen,

Regnor Stock, Odd Johansen, Angel Olsen, Anders Andersen.

4.rekke: Aaen, Martin Paulsen, Finn Fløtten, Trygve Stene Olsen,

Sigurd Sivertsen, Anton Karlsen, Harald Stunes.

5.rekke: Ludolf Skavhaug, Larsen, Odin Jørgensen, Karl Hansen,

Alf Olsen, Reidulf Nilsson.

 

Vi takker Ulf og Betty Skavhaug for navn og bilde.

Bjørnevatn Mannsangforening

1963

Bjørnevatn Mannsangforening 1963

Bilde er tatt fra et program der Kirkenes Mannsangforening var vertskap for sangerstevnet på Kirkenes i 1963.

Første rekke fre venstre:

1.-Odd Johansen (Oddeman) 2.-Kaare Larsen, 3.-Anders Andersen, 4.-Dirig.Leif Bugge,

5.-Trygve Stene Olsen, 6.-Thor Ellefsen, 7.-Inge Paulsen, 8.-Thormod Larsen.

2.rekke:

1.-Thorleif Høgstad, 2.-Gunnvald Sivertsen, 3.-Gunnar Sivertsen, 4.-ukjent, 5.-Sigurd Sivertsen, 6.-Odd Johansen, 7.-Roald Olsen, 8.-Wilhelm Hansen

bak:

1.-Helge Isaksen, 2.-Martin Paulsen, 3.-ukjent, 4.-ukjent, 5.-ukjent, 6.-ukjent

 

Håper på mere info. fra dere der ute.

Bilde utlånt av Ulf og Betty Skavhaug, Bjørnevatn

 

Sangerstevne på Kirkenes 19??

Bilde må være fra kinobrakka på Kirkene år ? (etter krigen)

Bjørnevatn Mannsangforening er representert og omentrent midt på bilde i første

rekke kjenner vi igjen dirigent Leif Bugge

BMSF deltok aktivt på sangerstevner rundt om i hele Finnmark

 

Bilde utlånt av Harald Steinmo

-----------------------------------------

Snappy Swingers

Bandet som fikk trefoten til å svinge

Snappy Swingers ble stiftet 1948 av brødrene Thormod og Odd Halvorsen, samt Terje Solberg.

Så kom brødrene Arne og Ingvald Løvland, og Dagfinn Stene Olsen seg til før 1950. Bandet ble

utrolig populær over hele Sør-Varanger, ja ryktene gikk så over hele Finnmark.

Folk reiste fra Kirkenes, Vadsø, Vardø for å høre på dette dansebandet. Det var liv når disse

guttene sto på senen. Bandet ble da etterhvert utvidet med Asbjørn Andersen og Yngve Løvland.

De spilte på Bil-brakka både før og etter 1950. Siden ble Folkets Hus som sto ferdig i 1954.

Alle i denne regionen av Finnmark visste hvem disse var, men det beste "Det var før Elvis"

Her ser vi at Asbjørn Andersen er kommet med på trompet og vokalist er ingen ringere enn

Per Müller som sang både i radio og TV. Per Müller var opprinelig fra Vadsø

Fra venstre:

Yngve Løvland, Arne Løvland, Thormod Halvorsen, Per Müller, Asbjørn Andersen og Odd Halvorsen

 

Utlånt av Dagny Andersen og er fra Folkets hus etter 1954

Fra venstre: Arne Løvland, Terje Solberg, Yngve Løvland, Thormod Halvorsen, Odd Halvorsen

 

Bilde er tatt på Folkets hus vinteren 1956 av Tharald Tharaldsen

-----------------------------------------

The Mix Master

Mix Master 1954-1967 kom etter Snappy, men også dette bandet satset på dansemusikk.

De ble etterhvert helt rå, og populariteten var vel på topp rundt 1960 +/-

Det var også på denne tiden et Storband, sammensatt av Bjørnevatn og Kirkenes

Fra venstre: Thormod Halvorsen, Sverre Pleym, Asbjørn Andersen og Oddvin Mathisen.

Kjell Høyberget var også en av de ivrige, men ikke med på bilde, egentlig synd. Kjell var

stort sett med på det som ble spilt av musikk. Han var også i mange år dirigent på Kirkenes

 

Bilde er utlånt av Dagny Andersen og tatt på Folkets hus ca.1959/60

---------------------------------------------------

Dizzy Fingers

----------------------

Fra venstre: Roar Mathisen, Jostein Mathisen, Asbjørn Andersen,

Odd Johansen, Bjørn Andreassen og Roald Jacobsen

 

Det ser for meg ut som bilde er tatt på Malmklang, Kirkenes

Bilde utlånt av Dagny Andersen og er tatt ca.1964.

 

 

St.Helena

Da progrocken var størst av alt

To musikere fra Bjørnevatn kunne blitt store progrockstjerner på 70-tallet.

Men lite penger og en kald bandbuss var med å sette en stopper for den karrieren

De to Bjørnevatn-guttene Rolf Mareno Andersen og Kjell Arne Pleym hadde tidligere gitt ut

en plate som var laget på musikkrommet ved Kirkenes Videregående skole

tekst: Yngve Grønvik Sør-Varanger Avis

Bilde tatt utenfor Bleak House i Mo i Rana våren1974

Fra venstre: Willy Bendiksen, Kjell Arne Pleym, Rolf Mareno Andersen,

Bjørn Haldorsen Harald Krogtoft (roadie), Fezza Ellingsen

Bilde her er fra taket utenfor øvingslokale på Langstranda (Long Beach) i Bodø høsten 1973

Fra venstre:

Fezza Ellingsen, Bjørn Haldorsen, Willy Bendiksen, Rolf Mareno Andersen og Kjell Arne Pleym

--------------------------------------------

 

Crescendo

Sangkoret Crescendo ble stiftet i 1997 i Bjørnevatn. Koret har ca.50 medlemmer. Sangkoret Crescendo har passert sitt tiende år, og også det siste året har vært preget av stor aktivitet og spennende prosjekter. I høst var koret med på Musikk i Finnmarks prosjekt med Ivar Thomassen og lokale kor, og vi var svært aktive under Sør-Varanger kommunes 150 årsjubileum i november, bla.sammen med Indre Bøkfjord Jazzensemble, og også med vår egen festforestilling. Crescendo har i år innledet et langsiktig samarbeidsprosjekt med Kulturskolen i Zapoljarny, og i mars hadde vi en flott helg i Zapoljarny med øvelser sammen med Kulturskolen ungdomskor med påfølgende festforestilling i Kulturpalasset. Koret repertoar er stort og variert både m.h.t.språk og stilarter. Vi har musikalske godbiter for enhver anledning, og er ofte på farten som kulturelt innslag på mange ulike arrangementer

 

 

Dirigent: Sigrid Sæterhaug.

Leder: Eva Johanne Johnsen

 

9910 takker Eva Johanne for en flott presentasjon

Foto: Kurt Røst

Vi ser fra venstre: Odd Halvorsen trekkspill, Arne Løvland gitar, Dagfinn Stene Olsen bass, Thormod (Tommen) Halvorsen trommer, Terje Solberg fiolin, Ingvald Løvand gitar

 

Bilde er utlånt av Arne Løvland og tatt rundt 1950, men hvor?

Asbjørn Andersen fra Bjørnevatn var den som tok iniativet til gruppa Dizzy Fingers.

De spilte i perioden 1960-1964, men om dette var et band fra Bjørnevatn eller Kirkenes vites ikke helt.

Begge deler kan det se ut som da det her var musikere fra både Bjørnevatn og Kirkenes.

De var viden kjent for sin oppjazzing og improvisasjon noe som ikke falt i smak til de dansende,

men de hadde skikkelig trøkk som de sier i dag